Article

Generations Debate: Dynamikker på arbejdspladsen ud fra et europæisk perspektiv

3 min læsetid

Udgivet den 15. februar 2024

Generations Debate: Dynamikker på arbejdspladsen ud fra et europæisk perspektiv

En undersøgelse foretaget af designfirmaet i JAKALA-koncernen redefinerer dynamikker på moderne arbejdspladser

Den moderne arbejdsplads er et landskab i rivende udvikling, hvor generationsforskelle ofte forenkles. I den forbindelse præsenterede MAIZE, en strategisk designvirksomhed inden for JAKALA-koncernen, Generations Debate: en banebrydende rapport, der udfordrer stereotyper og giver en unik europæisk indsigt.

Drivkraften bag denne rapport var en erkendelse af det begrænsede omfang af eksisterende fortællinger om generationstendenser på arbejdspladsen, og det faktum, at disse ofte havde et USA-centreret perspektiv. MAIZE forsøgte at udfylde dette tomrum ved at gennemføre en omfattende undersøgelse af 2.018 respondenter fra Italien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Sverige, der repræsenterede henholdsvis Baby Boomers, Generation X, Generation Y og Generation Z.     


Vigtige resultater

Rapporten afslører et slående sammenfald i prioriteter på tværs af generationer og udfordrer herskende antagelser om forskellige generationsmæssige egenskaber. På trods af forskelle i alder og erfaring prioriterer respondenterne i overvældende grad “balance mellem arbejde og privatliv”, og 82 % identificerer dette som den vigtigste prioritet.

Derudover prioriterer 73 % jobsikkerhed og 64 % understreger vigtigheden af kompetenceudvikling, hvilket understreger et fælles ønske om stabilitet og vækstmuligheder.

Desuden punkterer rapporten stereotyper omkring Generation Z og viser i stedet deres stærke fokus på udvikling af færdigheder og meningsfuldt arbejde i overensstemmelse med deres værdier. Denne “bevidste generation” er dybt investeret i miljømæssig og social bæredygtighed.


Et kig ind i fremtiden

70 % af Generation Y og Z forudser en integrering af teknologi i deres daglige opgaver. Og på trods af bekymringer om automatisering forbliver begge generationer optimistiske med hensyn til fremtidige karrieremuligheder. Alle generationer ser positivt på, at deres arbejdsplads bliver nødt til at forandre sig på den ene eller anden måde. Nogle ser allerede omridset af denne udvikling. De fleste af respondenterne ser det ikke, men de erkender, at forandring er afgørende for, at deres organisation kan fortsætte med at drive forretning.

Når organisationer navigerer de forskellige forventninger hos en multigenerationel arbejdsstyrke, understreger rapporten vigtigheden af at gentænke traditionelle forestillinger om arbejde og karriereveje. At omfavne fleksibilitet, skabe en kultur for læring og udvikling og prioritere sociale forbindelser identificeres som nøglestrategier for succes.

As demand for office space declines, driven by factors such as the normalization of hybrid work models and shifting investment priorities, questions arise about the future of physical work environments. Will offices as they are known disappear entirely, or will they evolve to meet the changing needs of employees and organizations?

 

Overgangen fra kontorer til vækststeder

Efterhånden som efterspørgslen efter kontorlokaler falder, drevet af faktorer som normaliseringen af hybride arbejdsmodeller og skiftende investeringsprioriteter, opstår spørgsmålet om fremtidsudsigterne for fysiske arbejdsmiljøer. Vil kontorer som vi kender dem forsvinde helt, eller vil de udvikle sig for at imødekomme medarbejdernes og organisationernes skiftende behov?

En øget udbredelse af politikker om fjernarbejde bidrager til den faldende værdi af traditionelle kontorejendomme. På trods af disse skift er værdien af at møde op på en fysisk arbejdsplads stadig tydelig, dog med nuancerede og forskellige motivationer bag på tværs af generationerne.

Undersøgelsen viser, at mens pragmatiske grunde, såsom behovet for specialiserede arbejdsområder og adskillelse af personlige og professionelle aktiviteter, prioriteres af Baby Boomers og Generation X, har relationelle faktorer større betydning for de yngre generationer. Generation Y (29 %) og Generation Z (27 %) understreger vigtigheden af relationer og følelsen af et tilhørsforhold til arbejdspladsen. Derudover stemmer begrebet vækststeder overens med en vision om fremtidens by, hvor decentraliserede arbejdssteder giver kortere transport og fremmer bæredygtige transportmuligheder.

Lås op for de fulde indsigter og implikationer i MAIZE-rapporten ved at downloade den komplette undersøgelse. Få værdifulde indsigter om sammenfaldet i prioriteter på tværs af generationer, og forstå de dynamiske udviklinger på moderne arbejdspladser.


Indsigter

Stefano Pedron på Class CNBC: “Alle forretningsprocesser vil blive omskrevet ud fra et AI-drevet perspektiv”
Artikel

Stefano Pedron på Class CNBC: “Alle forretningsprocesser vil blive omskrevet ud fra et AI-drevet perspektiv”

3 min læsetid
JAKALA viser sig som et datadrevet europæisk kraftcenter
Artikel

JAKALA viser sig som et datadrevet europæisk kraftcenter

4 min læsetid
JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder
Artikel

JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder

3 min læsetid
JAKALA annoncerer det strategiske opkøb af GotU
Artikel

JAKALA annoncerer det strategiske opkøb af GotU

2 min læsetid