Sustainability_SustainableGrowth_hero_Mobile }

BÆREDYGTIG VÆKST


Dyk ned i vores kerneværdier og se, hvad der driver os i JAKALA

Rulle  side

Vi arbejder sammen for
at skabe en bedre fremtid

mesh

Vi arbejder efter de højeste sociale og miljømæssige standarder og skaber en vækst, der er orienteret mod almenvellet. Vi forpligter os til at integrere social og miljømæssig ansvarlighed i vores forretningsmodel. Dette indebærer at fremme en økonomisk vækst, der er understøttet, inkluderende og bæredygtig, og at skabe fuld, produktiv og værdig beskæftigelse for alle.

JAKALA har vedtaget en strategi med fokus på en bæredygtig forretningsmodel, der integrerer økonomiske, sociale og miljømæssige mål. Som moderselskab er vores tilgang baseret på et dobbeltmål, der kombinerer økonomisk vækst med delingen af den genererede værdi, vores medarbejderes personlige vækst og miljøforvaltning, og i 2021 tog vi beslutningen om at blive en Benefit Corporation, hvilket demonstrerer vores langsigtede engagement i at beskytte de principper og værdier, der styrer vores handlinger.

JAKALA er dedikeret til at gøre vores visioner til konkrete, målbare og synlige projekter, der aktivt involverer alle interessenter. Vi samarbejder med vores leverandører om at styre en bæredygtig forsyningskæde, engagere vores kunder i at skabe langsigtet værdi, støtte vores medarbejderes velvære og personlige udvikling, og arbejde for at reducere vores materialer og processers indvirkning på miljøet.

 • 01

  ETISK VÆKST

  Værdien, der genereres og distribueres, repræsenterer JAKALA's evne til at skabe rigdom gennem aktiviteter og distribuere den til vores interessenter. Samtidig vurderer vi dens indvirkning langs værdikæden. Det betyder specifikt, at vi hjælper vores kunder med at opnå de bedste resultater, både i forhold til indtægter og social og miljømæssig påvirkning. 

  Dette indebærer også at fremme etisk datahåndtering gennem ledelse og løbende træning, forebygge korruption, tale for beskyttelse af personlige oplysninger og datasikkerhed i overensstemmelse med lovgivningen, og overvåge skattemæssige risici for at sikre fuld overholdelse af love og procedurer. 

  Vores forpligtelse over for disse principper og engagement i bæredygtighed er i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling i 2030-planen for bæredygtig udvikling.

 • 02

  MENNESKER OG PARTNERE

  JAKALA's sande aktiver er vores mennesker, vores partnere, vores klienter, vores interne og eksterne samarbejdspartnere, og det fællesskab, vi er en del af. Derfor arbejder vi konstant på at bidrage til deres velfærd, fremme udviklingen af deres færdigheder og skabe faglig vækst.

  Hver dag bliver disse mål konkret videregivet, når vi præsenterer vores formål og værdier for alle nyansatte allerede ved onboarding, fremmer ligestilling mellem kønnene ved at skabe veje for kvindelige ledere og gør træningskurser tilgængelige for alle medarbejdere.

 • 03

  VORES PLANET

  JAKALA ser respekt for miljøet som en nøglefaktor for konkurrenceevne og bæredygtighed. 

  Vi anerkender, at planeten er vores fælles arv, der skal bevares og forsvares ved at tage ansvar for fremtidige generationer.

  For at oversætte denne respekt til konkrete handlinger, forpligter Gruppen sig til at fremme ansvarlig adfærd vedrørende miljøbeskyttelse, undgå skadelig praksisser og fremme ansvarlig forvaltning af energiressourcer og råvarer.

 • 04

  STYRING AF FORSYNINGSKÆDER

  Jakala forpligter sig til at vurdere miljømæssige og menneskelige konsekvenser af vores produkters rejse gennem forsyningskæden, fra råvarer til kundelevering. Vi stræber efter at skabe miljøvenligt designede produkter, anvende materialer ansvarligt og fremstille på en mere bæredygtig vis ved at søge efter innovative løsninger.

  Derfor har vi opnået produktcertificeringer og støtter non-profit organisationer for mere bæredygtige materialer.

FSC® - Forest Stewardship Council® @2x-100

FSC® - Forest Stewardship Council®

For mere bæredygtigt papir og træ
Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global, non-profit organisation dedikeret til at fremme ansvarlig skovforvaltning over hele verden. FSC® definerer standarder baseret på aftalte principper for ansvarlig skovforvaltning, som støttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interessenter. Spørg efter vores FSC®-certificerede produkter.  Læs mere på www.fsc.org.

Discover more
Sustainable_Growth_Certification-Banner_1

BCI-medlemskab

For mere bæredygtigt bomuld
JAKALA S.P.A. S.B. er stolt medlem af Better Cotton Initiative. Vi er samarbejdspartner med Better Cotton for at forbedre bomuldsdyrkningen globalt. Ved at købe bomuldsprodukter fra Jakala S.P.A. S.B. støtter du ansvarlig bomuldsproduktion gennem Better Cotton Initiative. Better Cotton-bomuld indkøbes via et massebalance-system og kan ikke fysisk spores til slutprodukter.  Better Cotton træner landmænd til at bruge vand effektivt, tage sig af jordens sundhed og naturlige levesteder, reducere brugen af de mest skadelige kemikalier og implementere principperne om anstændigt arbejde. Better Cotton træner landmænd til at passe på miljøet og implementere principperne om anstændigt arbejde. Jakala S.P.A. S.B. er forpligtet til at indkøbe 70% af vores bomuld som Better Cotton-bomuld, genanvendt bomuld og økologisk bomuld inden 2027. For mere information: https://bettercotton.org/

Discover more
amfori-def

Amfori BSCI – Amfori BEPI 

Medlem af amfori, den førende erhvervsforening for bæredygtig handel, der hjælper virksomheder over hele verden mulighed for at drive succesfuld og bæredygtig forretning, og hjælper os med at forbedre miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige resultater i vores værdikæde. Vi deltager i amfori BSCI og amfori BEPI. For yderligere oplysninger, besøg www.amfori.org. 

Discover more
ISO 37001@2x-100

CERTIFICERING ISO 37001:2016

JAKALA er konstant engageret i kampen mod korruption og med den faste overbevisning, at dette engagement skal oversættes til konkrete handlinger, har vi implementeret et antikorruptions-ledelsessystem baseret på standarden ISO 37001:2016 – en international standard, der hjælper organisationer i kampen mod korruption. Dette system gør det muligt at identificere områder med teoretisk risiko for korruption og strukturere de interne kontroller, der skal indføres for at overvåge disse risici på løbende basis. Opnåelse af en certificering af systemet repræsenterer derfor en vigtig etisk og gennemsigtighedsbaseret anerkendelse af virksomhedsledelse og forretningsgange Til dato er de certificerede gruppeselskaber JAKALA S.p.A. S.B. og JAKALA Civitas S.p.A.

ISO 27001_1@2x-100-1

CERTIFICERING ISO 27001:2013

JAKALA S.p.A. S.B. har opnået certificering af sit informationssikkerheds-ledelsessystem i overensstemmelse med ISO 27001:2013, en international standard, der er udviklet til at sikre udvælgelsen af tekniske, organisatoriske og proceduremæssige foranstaltninger, der hjælper med at beskytte JAKALA's informationsaktiver og aktiver, der er betroet til JAKALA af tredjeparter og den fysiske sikkerhed af organisationsstrukturen, i overensstemmelse med de vigtigste lovkrav og bedste branchepraksisser. Ud over moderselskabet er JAKALA Civitas S.p.A., Maize S.r.l. og Target Connection S.l.u. også certificeret i henhold til denne standard. Jakala S.p.A. S.B. og Jakala Civitas S.p.A. har også certificeret deres ledelsessystemer i henhold til kravene i ISO 27017:2021 og ISO 27018:2019. Den første repræsenterer referencen for generelle sikkerhedskontroller for brugere og cloud-tjenesteudbydere; den sidstnævnte henviser på den anden side til kontroller for offentlige cloud-tjenesteudbydere, der fungerer som dataansvarlige enheder.

ISO 45001_4@2x-100

CERTIFICERING ISO 45001:2018

JAKALA Group tager sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen alvorligt. Derfor overholder gruppen den internationale standard for sundheds- og sikkerheds-ledelsessystemer (SGSSL), der er udviklet til at hjælpe organisationer med at forebygge ulykker og skader på arbejdspladsen og sikre overholdelse af sundheds- og sikkerhedsregler ved at hjælpe virksomheder med at identificere og styre risici. Ud over moderselskabet er dette ledelsessystem også certificeret for JAKALA Civitas S.p.A. og Seri System Printing S.r.l.

ISO 9001_5@2x-100

CERTIFICERING ISO 9001:2015

Jakala Group har i mange år haft et kvalitetsstyringssystem baseret på referencestandarden ISO 9001:2015, som hjælper med at sikre, at organisationen opfylder kundekrav og kvalitetsmål, samt den løbende forbedring af processer. Ud over moderselskabet er de virksomheder, der er certificeret i henhold til denne standard: JAKALA Civitas S.p.A., Maize S.r.l., Seri System Printing S.r.l., Target Connection S.l.u., OOO JAKALA, JAKALA GmbH og JAKALA S.a.S.

ISO 45001_6@2x-100

CERTIFICERING ISO 14001:2015

Respekt for miljøet er en nøglefaktor for JAKALA Group's konkurrenceevne og bæredygtighed. Derfor forpligter JAKALA sig til at minimere miljømæssige risici ved at anvende et ledelsessystem baseret på ISO 14001:2015, der er velegnet til at holde miljøpåvirkningerne af dens aktiviteter under kontrol og systematisk søge forbedringer på en konsekvent, effektiv og frem for alt bæredygtig måde. JAKALA S.p.A. S.B. er certificeret for 5 lokationer. Ud over moderselskabet er dette miljømæssige ledelsessystem også certificeret for JAKALA Civitas S.p.A. og Seri System Printing S.r.l.

iso14064

CERTIFICERING ISO 14064-1:2015

Jakala Group forpligter sig til at gennemføre en grundig og troværdig strategi for at mindske dens indvirkning på klimaet. Derfor måler moderselskabet sine virksomheders CO2-aftryk og certificerer sine emissioner i overensstemmelse med ISO 14064-1:2015.

AEO-1

Fuldt autoriseret økonomisk operatør

JAKALA S.p.A. S.B. er blevet tildelt status som "Fuldt godkendt økonomisk operatør - AEOF", som tildeles efter EU's toldkodeks og af de kompetente toldmyndigheder til økonomiske aktører, der betragtes som pålidelige i sikkerhedsmæssige hensyn i den internationale forsyningskæde. Autoriseringen bekræfter bl.a. overholdelse af told- og skattelovgivningen, fravær af alvorlige lovovertrædelser i forbindelse med økonomisk aktivitet, besiddelse af et effektivt dokumentstyringssystem og tilstrækkelige kompetence- og sikkerhedsstandarder. Samtidig giver denne status visse direkte og indirekte fordele i forhold til internationale toldoperationer.

eco-vadis

ECOVADIS

JAKALA S.p.A. S.B. overvåger sin bæredygtige vækstbane på Ecovadis, en platform, der hjælper virksomheder med at styre ESG-risici og compliance, opnå forretningsmæssige bæredygtighedsmål og drive påvirkninger i stor skala ved at promovere forbedrede bæredygtighedspræstationer og værdikæder. I 2023 blev JAKALA S.p.A. S.B. tildelt EcoVadis Gold Medal, en pris, der blev givet efter en evalueringsproces, der viste, at virksomheden opfylder visse kriterier på fire søjler: miljø, etik, bæredygtige indkøb og arbejdsmetoder, og menneskerettigheder.

legality-rating

LEGALITETSVURDERING

JAKALA S.p.a. S.B. har opnået en anerkendelse – Legalitetsvurderingen – fra den italienske konkurrencemyndighed - AGCM, en syntetisk indikator for overholdelse af høje legalitetsstandarder for virksomheder, der har anmodet om det, med en score på ★★++.

Denne anerkendelse er forbundet med en række fordele i forhold til tildelingen af offentlig støtte, letter adgangen til bankkredit, og giver større pålidelighed over for kunder, partnere og leverandører.

For enquiries and information please contact: sustainability@jakala.com.

DOWNLOAD

Bæredygtighedsrapport
download
 EN
Bæredygtighed, et overblik 2022
download
 EN
Kvalitet, Miljø, Sikkerhed, SA8000-politik
download
 EN
Antikorruptionspolitik
download
 EN
Anti-slaveri-politik
download
 EN
Adfærdskodeks for leverandører
download
 EN
Virksomhedens politik om beskyttelse af menneskerettigheder
download
 EN
WB - Jakala SPA SB
download
 EN
WB - Jakala Civitas SpA
download
 EN
WB - Maize srl
download
 EN
WB - Politik Jakala Group
download
 EN
JAKALA Group - Almindelige rapporter
download
 EN

Indsigter

Stefano Pedron på Class CNBC: “Alle forretningsprocesser vil blive omskrevet ud fra et AI-drevet perspektiv”
Artikel

Stefano Pedron på Class CNBC: “Alle forretningsprocesser vil blive omskrevet ud fra et AI-drevet perspektiv”

3 min læsetid
JAKALA viser sig som et datadrevet europæisk kraftcenter
Artikel

JAKALA viser sig som et datadrevet europæisk kraftcenter

4 min læsetid
JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder
Artikel

JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder

3 min læsetid
JAKALA annoncerer det strategiske opkøb af GotU
Artikel

JAKALA annoncerer det strategiske opkøb af GotU

2 min læsetid
Sustainability_SustainableGrowth_hero_2_Mobile (1)

Opdag
sammen for at komme derhen