Strategi

Produkt og service

Solution_Strategy&Design_Product&Service

Produkt og service

At målrette det rette produkt mod kunderne kræver en datadrevet tilgang for at finde en balance mellem værdi for forbrugerne og omkostningseffektivitet.

Vi hjælper virksomheder med at strukturere deres produktinnovations- og udviklingsprocesser bedre, prioritere udgifter til forskning og udvikling, og strategisk administrere deres produkt- og serviceportefølje for at tilbyde det rigtige produkt på det rigtige marked til den rigtige kunde til den rigtige pris.

Vores tilgang

At målrette kommunikation mod kunder med overbevisende, integrerende Product-Service-Systems kræver en datadrevet tilgang baseret på både kvantitativ information og kvalitativ indsigt. Hos JAKALA hjælper vi virksomheder med at strukturere deres innovations- og udviklingsprocesser bedre, øge effektiviteten, integrere forsknings- og udviklingsaktiviteter, og strategisk administrere deres produkt- og serviceportefølje for at udvide eksisterende markeder og erobre nye markeder med kundecentrerede produkt- og servicetilbud.

I dagens forbundne forretningsmiljø skal virksomheder reagere på økosystem-integration ved at tage hensyn til den bredere kontekst, hvori produkter udvikles, markedsføres og sælges.

Dette kræver en grundig udforskning af mulige partnerskaber med komplementære produkt- og platformudbydere for at kunne udnytte kombinerede ressourcer, ekspertise og kundenetværk.

Vi hjælper med internationaliseringsprocesser gennem vores stærke globale tilstedeværelse, der giver os mulighed for at hjælpe med dyb forståelse af lokale forretningskulturer og lokale fortolkninger af design- og forretningssystemer, som afspejler en overordnet sammenhængende virksomhedsstrategi.

Design spiller en afgørende rolle i enhver produktportefølje, da det er en væsentlig faktor i at reagere på de skiftende købskriterier og værdikæder, der bestemmer et produkts succes på markedet.

Den strategiske integrering af et designsystem hjælper vores klienter med at kodificere og skalere deres overordnede virksomhedsstrategi, fra en bred identificering af fællesnævnere til individuelle fortolkninger på tværs af deres organisatoriske rammer.

Vi forholder os ikke til ESG- og DEI-krav som tvungne tilføjelser, men som integrerende dele af alle strategiske initiativer, ledelsesprogrammer og innovationsprocesser, der gør vores nuværende udfordringer til muligheder for smart og ansvarlig økonomisk vækst.

Sådan kan vi hjælpe

 • Produktstrategi og positionering
 • Styring af produktportefølje
 • Produkt- og servicedesign og innovation
 • 01

  Produktstrategi og positionering

  Vi hjælper vores klienter med at udvikle en klar forståelse af deres target-markeder, kundeforventninger og konkurrencemæssige landskaber.

  Vi kombinerer på strategisk vis information, der afdækker nye områder og skiftende kundesynspunkter, for at forudse nye designbehov og nye løsninger til specifikke klientscenarier.

  JAKALA's bemærkelsesværdige styrke ligger i kombinationen af data- og designdrevne innovationskompetencer.

  Ved hjælp af dataanalyse og en række teknikker til brugerundersøgelser sætter vi vores klients strategiske mål i kontekst og anvender input fra en potentielt bred vifte af perspektiver inden for og uden for deres virksomhed til at kortlægge muligheder for potentielle nye udviklinger.

  Vi hjælper vores klienter med at træffe datadrevne beslutninger, som er forankret i forståelse fra det virkelige liv og udviklet gennem hurtige iterationer.

  Vi gør innovationsmuligheder håndgribelige og skaber tilgængeligt indhold for alle, der er involveret i produktudviklingsprocesser, og vi designer køreplaner, der gør potentielle risici forudsigelige og beregnelige for at udvikle succesfulde nye koncepter, der passer ind og skiller sig ud på deres respektive markeder.

 • 02

  Styring af produktportefølje

  Vi yder støtte og vejledning i at analysere og optimere vores klienters eksisterende produkttilbud, og vi identificerer nye produktmuligheder for at maksimere rentabiliteten, væksten og tilpasningen i forhold til virksomhedens strategiske mål.

  Vi adresserer faktiske markedstendenser, kundebehov og præferencer, samt teknologiske fremskridt og lovkrav, for at reagere på mangfoldige, hurtigt skiftende kundesegmenteringer.

  ESG-faktorer bruges til at identificere og kontrollere risici i en virksomheds produktportefølje, hvilket ud over overholdelse af lovgivningen også omfatter risici i forhold til omdømme og forsyningskæde.

  Vi hjælper porteføljeledere og deres virksomheder med at forblive konkurrencedygtige og imødekomme deres kunders skiftende behov under hensyntagen til internationale sammenhænge og potentiel økosystem-integration.

  Vi beviser, hvordan en virksomheds produkter kan passe ind i et større økosystem, og hvordan de kan udnytte markedsudvidelser og forbedre deres produkters værditilbud ved at integrere platforme for at nå ud til nye kunder.

 • 03

  Produkt- og servicedesign og innovation

  Vi hjælper klienter med at udvikle nye produkter og tjenester, eller med at forbedre og optimere integrationen af eksisterende produkter og tjenester, gennem en menneskecentreret designproces, der anvender en kombination af kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til at afsløre muligheder, der reagerer på skiftende markedsopfattelser og -behov.

  Vores kompetencer spænder bredt fra idé til konceptudvikling, implementering og markedsintroduktion.

  Vi arbejder tæt sammen med vores klienter for at forstå deres forretningsmål og vækstpotentialer, og vi anvender en række interessenter og eksperter til kortlægning af muligheder og igangsætning af hurtige test-iterationer og POC'er til at udvikle succesfulde løsninger, der reagerer på nye værdisystemer og komplekse udfordringer.

  Vi kan gå ind i disse processer på ethvert trin og bidrage med vores erfaring og ekspertise ved at opbygge tætte samarbejder og altid kontekstualisere ethvert bidrag i forhold til klientens organisation og virksomhedsstrategi.


Løsninger

Få mere at vide om vores tjenester til førende virksomheder, som altid er menneskecentreret og med en tværfaglig datadrevet tilgang.

Solution_Strategy&Design_Business&GrowthStrategy

Forretnings- og vækststrategi

Solution_Strategy&Design_DataStrategy&Analytics

Datastrategi og -analyse

Solution_Strategy&Design_Product&Service

Produkt og service

Solution_Strategy&Design_Pricing&RevenuesManagement

Prissætning og indtægtsstyring

Solution_Strategy&Design_Physical&DigitalChannels

Orkestrering af fysiske og digitale kanaler

Solution_Strategy&Design_SalesforceEffectiveness

Effektivitet af salgsstyrke

Solution_Strategy&Design_CustomerValueManagement

Customer Value Management

Solution_Strategy&Design_BrandPositioning&Communication

Brand-positionering og kommunikation

Solution_Strategy&Design_Sales&MarketingCostOptimization

Optimering af salgs- og marketingomkostninger

Solution_Strategy&Design_ProcessRedesign&ChangeManagement

Redesign af proces og forandringsledelse

Solution_Strategy&Design_Sustainability

Bæredygtighed

Indsigter

Stefano Pedron på Class CNBC: “Alle forretningsprocesser vil blive omskrevet ud fra et AI-drevet perspektiv”
Artikel

Stefano Pedron på Class CNBC: “Alle forretningsprocesser vil blive omskrevet ud fra et AI-drevet perspektiv”

3 min læsetid
JAKALA viser sig som et datadrevet europæisk kraftcenter
Artikel

JAKALA viser sig som et datadrevet europæisk kraftcenter

4 min læsetid
JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder
Artikel

JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder

3 min læsetid
JAKALA annoncerer det strategiske opkøb af GotU
Artikel

JAKALA annoncerer det strategiske opkøb af GotU

2 min læsetid