Article

JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder

3 min læsetid

Udgivet den 8. marts 2024

JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder

Fra HR-politikker om støtte til forældreskab til implementering af et sprogmanifest: JAKALA styrker sit engagement i at fremme inklusion og mangfoldighed

JAKALA annoncerer stolt sin nylige officielle erklæring om at overholde Women's Empowerment Principles (WEP'er), et initiativ fra FN, der har til formål at fremme ligestilling mellem kønnene inden for organisationer. Dette vigtige skridt er i overensstemmelse med principperne om retfærdighed og respekt, der definerer virksomhedens etos og understreger JAKALA's engagement i forhold til at anerkende alle medarbejderes individualitet. I øjeblikket er overholdelsen af WEP'erne fokuseret på det italienske hovedkvarter. Virksomheden forpligter sig dog til at udvide disse principper globalt til alle sine lokationer.
 
Globale data fra JAKALA for 2022, forud for det nylige opkøb af FFW, afslører en fordeling på 44,77 % kvinder og 55,23 % mænd blandt alle medarbejdere. Specifikt vedrørende JAKALA S.p.A. SB, steg andelen af kvinder i lederroller til 29 % i 2023, en stigning fra de 25 %, der blev rapporteret i 2022. Disse data understreger JAKALA's udvikling mod en ligestilling mellem kønnene samt den øgede repræsentation af kvinder i lederstillinger.
 
Overholdelsen af WEP'erne styrker den vej, som JAKALA allerede har valgt, med vægt på retfærdig behandling, prioritering af sundhed og sikkerhed for alle medarbejdere og løbende muligheder for uddannelse og faglig vækst
 
Stefano Pedron, Global CEO for JAKALA, understreger nødvendigheden af en fælles indsats for at realisere en reel ligestilling mellem kønnene, ikke kun på arbejdspladsen, men også i hverdagen.

Hos JAKALA går vi ind for at fremme ligestillingen mellem kønnene og styrke kvinders indflydelse. Vi har omfavnet FN's Women's Empowerment Principles som bærende søjler, der styrer vores virksomhedskultur. Gennem vores initiativer omsætter vi nu disse principper til konkrete resultater. Fra HR-politikker der understøtter forældreskab til vedtagelse af et sprogmanifest og investeringer i digital træning og medietræning, opdyrker vi et miljø, hvor alle medarbejdere får lige muligheder for personlig og faglig udvikling. Det handler det om mere end blot ambitioner, når vi lægger os på linje med organisationer, der kæmper for ligestilling mellem kønnene; det legemliggør et ansvar, som vi omfavner fuldt og helt. Ved at overholde WEP'erne bidrager vi både til vores virksomheds velstand og samfundsudviklingen i det hele taget, og vi hjælper derved med at forme en fremtid, der er mere inkluderende og retfærdig for alle.

JAKALA har gennemført forskellige initiativer for at fremme ligestilling på alle niveauer.

Bidrag til bæredygtige udviklingsmål (SDG'er) nr. 5 (ligestilling mellem kønnene) og nr. 10 (reducerede uligheder)
I 2023 deltog JAKALA i FN Global Compact's "Target Gender Equality“-initiativ, et ni-måneders program dedikeret til at fremme ligestillingen mellem kønnene på arbejdspladsen. Overholdelsen af WEP'erne udgør endnu et skridt fremad, hvilket understreger JAKALA's konkrete støtte til kvinders empowerment.
 
Certificeret forpligtelse til lige muligheder og mangfoldighed
JAKALA S.p.A. SB og JAKALA Civitas S.p.A. certificerer deres Human Resources-ledelsessystem i henhold til ISO 30415:2021, der advokerer for mangfoldighed og inklusion. Derudover certificerer JAKALA Civitas S.p.A. sit ligestillings-ledelsessystem i henhold til Uni/PdR 125:2022. Dette omfatter politikker og praksisser, der sigter mod at garantere lige muligheder og retfærdig behandling uanset køn. Endelig, har vi inden for JAKALA oprettet et vejledningsudvalg for ligestilling mellem kønnene, der har til opgave at nedbryde barrierer for lighed og retfærdighed.
 
Støtte til fleksibilitet og balance mellem arbejde og privatliv
JAKALA forpligter sig til at beskytte medarbejdernes personlige og familiære behov gennem innovative politikker, som fx hybride arbejdsmodeller og fleksible arbejdstider, og give mulighed for, at forældre med små børn kan arbejde hjemmefra i et større antal dage end det fastsatte antal for virksomhedens generelle medarbejderstand. JAKALA tager også særligt hensyn til forældrenes behov i udarbejdelsen af rejsepolitikker og begrænser varigheden af forretningsrejser for at hjælpe medarbejdere med familiære forpligtelser. Fra 2023 tilbyder JAKALA også en unik mulighed for forældre med børn i alderen 5-19 år: deltagelse i et af H-FARM's sommerlejr-programmer, der tilbyder børn en stimulerende og alternativ "ferie", som også inkluderer vækstmuligheder for de yngste.
 
Sprogmanifest, intern bevidsthed og særlige projekter
JAKALA har investeret i et internt oplysningsprogram, der promoverer sprogmanifestet. Manifestet er et sæt af retningslinjer, der beskriver, hvordan sprog skal bruges i virksomheden for at skabe et respektfuldt og inkluderende miljø ved at eliminere potentielt diskriminerende eller ekskluderende ord og udtryk. Desuden støtter JAKALA aktivt sociale initiativer, herunder finansiering af programmer rettet mod udvikling af digitale færdigheder blandt unge. Disse projekter bidrager ikke kun til at mindske kønsmæssige forskelle og øge ungdomsbeskæftigelsen, men fremmer også ligestilling mellem kønnene og social trivsel.

Indsigter

Stefano Pedron på Class CNBC: “Alle forretningsprocesser vil blive omskrevet ud fra et AI-drevet perspektiv”
Artikel

Stefano Pedron på Class CNBC: “Alle forretningsprocesser vil blive omskrevet ud fra et AI-drevet perspektiv”

3 min læsetid
JAKALA viser sig som et datadrevet europæisk kraftcenter
Artikel

JAKALA viser sig som et datadrevet europæisk kraftcenter

4 min læsetid
JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder
Artikel

JAKALA omfavner empowerment-principper for kvinder

3 min læsetid
JAKALA annoncerer det strategiske opkøb af GotU
Artikel

JAKALA annoncerer det strategiske opkøb af GotU

2 min læsetid